Ungkaa'els dans, Vejleegnen

Country: Vejleegnen, Denmark
Type: couple mixer
Formation: any number of couples in an open circle.
Steps: tyrolervals waltz
Music: 358:145, sheet music
Recordings: Mikkelsen, Verner Village folk dances track A10; Rebild Spillemændene Det levende håndværk track 02; Spillemandsgruppen Lunterne track 16; Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur Gillesdanser i Norden - Danska track B8.

Bars Part Dance progression:
1-4 (a) Couples, holding R-hands, dance 4 waltz steps CW around each other, starting with ML/WR foot.
5-8   Drop handhold with partner, and give L hand to corner (=new partner), M moving CW in circle, W moving CCW. 4 waltz steps one full turn around corner.
1-8   Return to give R-hand to original partner, and repeat (a).
9-12 (b) Holding inside hands with new partner, dance 4 tyroler waltz steps forward in LOD.
13-16   In waltz position, dance 4 waltz steps turning CW, moving in LOD.
9-16   Repeat (b).
    Repeat from (a) as desired.

See videos from KØST2017 and on YouTube.

Source: Village folk dancers: Scandinavian dances music by Verner Mikkelsen, instructions noted by Margaret & Carson Whelan as learned from John Madsen many years ago. [mimeog.] [Toronto, ON]: n.d., p.6.
See also: Foreningen til Folkedansens Fremme (FFF)/ Legestuen. 5:e opl. København: Foreningen til Folkedansens Fremme, 1983. pp. 30-31
Translation: Laine Ruus, Oakville, 2012-04-20, rev. 2020-06-30.


Tillbaka till innehållsförteckningen/Back to table of contents